Orędzie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Życzę, by w całej Polsce i w każdym polskim domu nadchodzący, Nowy Rok był wolny od jałowych sporów, kłótni i podziałów. By wzrastał wzajemny szacunek, zrozumienie pomimo różnic i wola współdziałania – powiedział Prezydent RP w telewizyjnym orędziu.

Related Articles